Vergoeding voor brillen, contactlenzen
en hoortoestellen

 

Uw ziektekostenverzekering vergoedt
een deel van de kosten voor uw bril, contactlenzen of hoortoestel. Welk deel,
dat verschilt per verzekeraar. Bij hoortoestellen telt ook mee in welke categorie slechthorenden u valt. Onze audiciens vertellen u er graag meer over.


Kaasschieter declareert voor u
In principe hoeft u zelf niets te ondernemen om een vergoeding voor uw hoortoestel, bril of contactlenzen te krijgen. Wij kunnen de vergoeding rechtstreeks bij uw verzekeraar declareren en direct in mindering brengen op uw factuur.


Speciale regels vergoeding hoortoestel
Sinds 2013 gelden er nieuwe regels voor de vergoeding van hoortoestellen. Deze regels komen er op neer dat slechthorenden in categorieën worden verdeeld. De vergoeding voor het gehoorapparaat is afhankelijk van de categorie, maar meestal bedraagt zij 75% van de prijs.


Hebt u een aanvullende verzekering? Dan kan het zijn dat u nog meer vergoed krijgt. Soms ook kunt u een vergoeding krijgen op bij-artikelen, zoals de batterijtjes. Uw audicien bij Kaasschieter maakt op basis van uw categorie en verzekering graag de kostenberekening voor u.