Brafo & Corfo bij Kaasschieter

 

Brafo Kijkadvies

Ieder brillenglas met een optische sterkte is opgebouwd uit een grote hoeveelheid van kleine verschillende prisma's.


Indien de sterkte van de glazen en/of de cilinderasrichting verschillend is tussen het rechter en linker glas, veroorzaakt dit bij wisselende kijkrichtingen wisselende forieën wat met de oogspieren gecorrigeerd moet worden. Deze wisselende forieën kunnen dubbel beelden veroorzaken in steeds wisselende kijkrichtingen. Sommige forieën kunnen gecorrigeerd worden door de oogspieren, andere niet. Onze ogen kunnen namelijk wel naar elkaar toedraaien maar niet uit elkaar en in de hoogte in een verschillende richting kijken. De oogspiercorrectie die nodig is ziet men duidelijk in het Brafo kijkadvies. Bij convergentie draaien de ogen naar binnen. Bij divergentie draaien de ogen naar buiten. Bij hyperforie staat het rechteroog hoger dan het linkeroog. Bij hypoforie staat het linkeroog hoger dan het rechteroog. Groen geeft de geadviseerde kijkrichting aan en rood de kijkrichting waarin de ogen onmogelijke spierinspanningen moeten leveren. Hoe hoger de cijfer aanduiding in de ring, hoe meer oogspiercorrectie er moet plaatsvinden.


Met het BRAFO Kijkadvies kunt u snel zien welke kijkrichtingen voor u persoonlijk klachten kunnen geven. In het voorbeeld hieronder ziet u in het midden het object (bijvoorbeeld een beeldscherm, maar een ander voorwerp kan ook), daaromheen de verschillende kijkrichtingen. Rood betekent een negatief advies, groen geeft de minste problemen. Een brildrager met dit advies kan bij beeldschermwerk zijn originelen het beste linksboven of rechtsonder naast het scherm plaatsen.


 

'Een uniek concept bij en door Kaasschieter'


 

Corfo Oogmeting

Bij een Corfo correctie en Corfo oogmeting gaat men uit van een rechte oogstand bij een gemiddelde kijkafstand, zodat men zonder dubbelbeelden te zien naar een punt kan kijken.

Eventuele kleine meetbare verschillen noemen we forieën.
Bij een Corfo oogmeting meten we per netvlies kwadrant om de kleinste forieën te meten en zuiver te kunnen corrigeren. De gemeten kleine forie verschillen en de correctie van deze forie noemen wij Corfo (correctie forie), omdat de tropie niet gecorrigeerd wordt maar de forie. Goed visueel en neurologisch zien, met alle acht netvlies kwadranten waarop allemaal samen een rustig beeld valt, in overeenstemming met onze totale lichaam, denkvermogen, voelen en waarnemingsvermogen is het resultaat van een Corfo intergratie oogmeting. Ook ons evenwichtsorgaan speelt hierin een grote rol. Bij een onrustig beeld ontstaat vaak duizeligheid.

De prisma bril
Zodra iemand dubbelbeelden ziet, en we zien een scheve oogstand, (zichtbaar of manifest scheelzien), dan spreken we over een tropie.

Een tropie kan met prismaglazen gecorrigeeerd worden of operatief door een oogspiercorrectie. Deze prisma brillen moeten zo min mogelijk gegeven worden. Bij kleine oogstand afwijkingen (latent of onzichtbaar scheelzien) kan men met oogoefeningen vaak de afwijking geleidelijk aan wegwerken, of zo nodig te corrigeren met een corfo.