Oogonderzoek bij Kaasschieter:
Glaucoomtest, oogdruktest en meer
 

Als u boven de 40 jaar bent, zullen wij bij een oogmeting gewoonlijk ook de oogdruk controleren. Een te hoge oogdruk kan namelijk leiden tot zichtproblemen en mogelijk zelfs gezichtsveldverlies.


Door bijtijds signaleren van een afwijkende oogdruk kunnen wij eventuele oorproblemen voorkomen.


Wat is glaucoom?

Glaucoom is een oogziekte waarbij er schade aan het netvlies en de oogzenuw ontstaat. Dit leidt tot uitval van het gezichtsveld (omgevingszien). De schade aan de oogzenuw kan niet meer worden hersteld. Een tijdige opsporing van glaucoom is dus noodzakelijk en een goede behandeling kan verdere aantasting van netvlies en oogzenuw beperken of zelfs stoppen. Meestal treedt glaucoom op in beide ogen, maar niet noodzakelijk in dezelfde mate.Oogdruk meten tegen glaucoom

Glaucoom kan gepaard gaan met verhoging van de oogdruk. Maar dit is niet altijd het geval. Het is in ieder geval goed de oogdruk regelmatig te meten, om eventueel glaucoom in een vroeg stadium te signaleren.


Polatest: meet de coördinatie van uw ogen

De polatest van Zeiss is een uitgebreide test die met behulp van polarisering heel nauwkeurig meet hoe elk van uw ogen afzonderlijk werkt en hoe uw beide ogen samenwerken. Een goede coördinatie tussen uw ogen is nodig om een punt te fixeren en om afstanden te schatten. Aan de hand van de tests kunnen wij met grote zekerheid bepalen of klachten als hoofdpijn, nekpijn of geïrriteerde ogen te wijten zijn aan een slechte samenwerking tussen uw ogen (heteroforie).


Een polatest duurt één uur

Naast de klassieke oogmeting omvat de Polatest verschillende achtereenvolgende metingen, waarbij elk nieuwe meting de resultaten van de vorige verfijnt. Een complete polatest neemt ongeveer een uur in beslag.